سیدمحمد بهشتی
عضو هیات امنا
1330-05-06
تهران
ایرانی

مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

 

عضو هیات مدیره سازمان زیبا سازی شهر تهران از 1368
عضو هیات امناء بنیاد سینمای فارابی از 1376
عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از 1376
عضو هیات امناء بنیاد آفرینش های هنری از 1378
عضو پیوسته و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر از 1378
عضو شورای سازمان زیبا سازی شهر تهران از 1378
عضو هیات امناء بنیاد رودكی از 1381
عضو شورای معماری و شهرسازی بم از 1382
عضو گروه سینمایی فرهنگستان هنر از 1384
عضو موسسه فرهنگی ایكوموس ایران از 1384
عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
مدیر پخش شبكه یك صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1358
عضو شورای طرح و برنامه كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1358
مدیر پخش تلویزیونی جهاد سازندگی 1359
عضو شورای طرح و برنامه سیمای جمهوری اسلامی ایران 1359
مدیر تولید سیمای جمهوری اسلامی ایران 1360-1359
مدیر گروه فیلم و سریال سیمای جمهوری اسلامی ایران 1361-1360
مدیر تشكیلات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1365-1362
مدیر جشنواره بین المللی فیلم فجر 1372-1362
مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی 1373-1362
عضو موسس خانه سینما 1365
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1373-1371
مدیرعامل شركت توسعه فضاهای فرهنگی 1376-1373
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1379-1376
عضو شورای عالی معماری و شهرسازی 1382-1376
معاون وزیر و رئیس سازمان میراث فرهنگی كشور 1382-1376
موسس موزه سینمای ایران 1377
عضو هیات مدیره شركت رفاه فرهنگیان 1381-1377
عضو شورای فرهنگ و صنعت 1384-1381
معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1384-1383

 

تاویل معماری مسجد به عنوان مكان معراج مومنین، كنگره اول تاریخ معماری و شهرسازی ایران
ظاهر و باطن معماری، كنگره دوم تاریخ معماری و شهرسازی ایران
معماری چیست
شهر از منظر حیات مدنی
غزل باغ ایرانی
هنر باز زنده سازی
دین از منظر فرهنگ ایرانی
ما باید دوباره "اهل" سرزمینمان بشویم
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت