احمد گلزار
مدیر فنی
1978-05-17
شیراز
ایرانی
golzar@websystems.ir
www.websystems.ir
88001154

کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اطلاعاتی - دانشگاه منچستر انگلستان - 2008

مدیر گروه متخصصین توسعه وبسایت (WebSysExperts Group)

11 سال سابقه تولید و مدیریت توسعه سیستمهای نرم افزاری