وفات "ابوالحسن سهروردی" فقیه و ریاضی ‏دان

وفات "ابوالحسن سهروردی" فقیه و ریاضی ‏دان

7 Dhu al-Qi'dah 533 Hijri

ابوالحسن سهروردی در علوم اسلامی متبحر بود، اما شهرت او بیشتر به جهت دانش و آگاهی چشمگیرش در علم ریاضی است. سهروردی مدتی نزد امام محمد غزالی عالم و نویسنده‏ ی مشهور آن عصر، كسب علم كرد. اثر معروف سهروردی، اصول الجَبر و المُقابله نام داردكه امروزه به صورت نسخه‏ ی خطی موجود است.

منبع: تارنمای مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی