ناصر بهبهودی

فرزند سلیمان در 1301 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصیلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى فنى تهران شد و در رشته ى مكانیك درجه ى مهندسى گرفت. سپس براى ادامه تحصیل به اروپا رفت و در بلژیك ادامه تحصیل داد و سرانجام از دانشكده فنى بروكسل درجه دكترى دریافت كرد و در 1326 به ایران بازگشت. مدتى در راه آهن و بعد در اداره كل هواپیمائى مشغول كار شد. در 1336 كه دو حزب در ایران تشكیل شد كه عبارت بودند از حزب ملیون و حزب مردم، وى عضویت حزب مردم را كه نقش اقلیت را داشت پذیرفت و مشغول فعالیت در آن حزب شد و در نتیجه در دوره ى نوزدهم از شهر ساوه به نمایندگى مجلس انتخاب گردید. در ادوار بعدى، دوره ى بیستم و بیست و یكم و بیست و دوم هم وكیل مجلس شوراى ملى بود.
هنگامى كه لایحه ى مصونیت مستشاران نظامى امریكا و خانواده ى آنها در مجلس شوراى ملى مورد بحث و مداقه قرار گرفت، بهبودى از مخالفین پروپا قرص آن لایحه بود و رأى به رد آن داد و در نتیجه مورد بى مهرى قرار گرفت.
وى با توجه به سابقه ى خدمت در راه آهن، مشاغلى را در آن مؤسسه احراز كرد كه عبارت بودند از: مدیریت كل ادارى، عضویت هیئت مدیره، عضویت هیئت نظارت و عضویت شوراى عالى. مهندس بهبودى چندى هم مشاور وزارت راه بود. در 1377 در تهران درگذشت.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

 

5