طايفه تكلو «890 ق / 1485 م«

طايفه تكلو

890 ق / 1485 م

 

طايفه تكلو يا تكه لو از ولايت تكه، يا تكه ايلى، كه از ولايات جنوبى آسياى صغير، در كنار درياى مديترانه بود، به ايران آمدند. يكى از سران اين طايفه، به نام حسن خليفه، به خدمت شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل اول رسيد و در حلقه مريدان خاص وى داخل شد. شيخ حيدر او را مأمور كرد كه به ولايت خود باز گردد و به ترويج مذهب تشيع و گرد آوردن مريدان همت گمارد. حسن بيگ روملو، مورخ احسن التواريخ مى‏نويسد: ».... و حسن خليفه دو نوبت به خدمت شيخ حيدر آمد. آن حضرت او را با چهل نفر از صوفيان به چله خانه فرستاد و هر يك ايشان را يه كوزه آب و قرصى نان همراه كرد تا در اربعين به اين مقدار غذا قناعت كنند. بعد از انقضاى مدت كه از چله خانه بدر آمدند، همه صوفيان توشه خود به كار برده بودند الا حسن خليفه كه آنچه برده بود به خدمت قطب زمانه آورد. مرشد كامل او را رخصت داده روانه ولايت تكه ايلى گردانيد. گون بدان ديار رسيد در منزل خود نزول نمود. پيره سنان كه يكى از صوفيان سلطان حيدر بود، به حضار مجلس گفت كه حسن خليفه آمد، ولى آتش سوزان در ولايت تكه ايلى آورد .... و از وى خوارق عادات سر مى زد و مردم تابع او مى‏شدند ....”.

در سال 917 ق / 1511 م پسر او به نام شاه قلى بابا تكلو با پانزده هزار كس از صوفيان ولايت تكه و خراسان و منتشا "در آسياى صغير” عازم ايران شد، و در راه بسيارى از ولايات عثمانى را غارت كرد، و على پاشا وزير اعظم عثمانى را هم كه به دفع او مأمور شده بود، در جنگى مغلوب ساخت؛ ولى خود نيز در آن جنگ كشته شد. صوفيان تكلو پس از اين پيروزى به ايران آمدند و در محل شهريار »نزديك تهران” به خدمت شاه اسماعيل اول رسيدند. شاه جمعى از سران قوم را به جرم اينكه در راه كاروانى را كه از ايران به عثمانى مى‏رفت، غارت كرده و گروهى از سوداگران و تاجران ايرانى را كشته بودند، سياست كرد و بقيه را در جمع لشكريان خود پذيرفت.

7