آب‌انبار كاروانسرای زعفرانیه (سبزوار)

40 كیلومتری سبزوار، خراسان

مکان

سده 12 هـ ق / 18 م

تاریخ بنا

قاجاریه

ویژگی‏های معماری و هنری و دوره

بنای عام المنفعه

نوع سازه

آب انبار

کاربرد سازه

آب‌انبار كاروانسرای زعفرانیه (سبزوار)

این بنا در 40 كیلومتری سبزوار و در مسیر این شهر به نیشابور قرار گرفته و از آثار دوره قاجاریه محسوب میشود. این آب‌انبار توسط محمد ناصرخان ظهیرالدوله ساخته شده و دارای 2 بادگیر است. مجموعه كاروانسرا و آب‌انبار به شماره 1696 به ثبت تاریخی رسیده است.

 

منبع

دائرةالمعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی، ج 4، «بناهای عام المنفعه»، به کوشش کاظم ملازاده و مریم محمدی، مؤسسۀ انتشارات سوره، 1379 ش

 

6