پیدا شدن صلیب و مقبره جضرت مسیح نوسط هلن قدیس

پیدا شدن صلیب و مقبره جضرت مسیح نوسط هلن قدیس

14 سپتامبر 326 میلادی

سنت هلنا (لاتینی: Flavia Iulia Helena Augusta) یا هلن قدیس(۲۴۸ - ۳۲۸ میلادی)، شهبانوی رومی و کاشف مشهور صلیب مقدس عیسی مسیح است.

هلنا با امپراطور روم -کنستانتیوس کلوروس- وصلت کرد، که همواره او را به دلایل سیاسی سرزنش می کرد. زمانی که پسرش - کنستانتین یکم یا کنستانتین کبیر - به سلطنت رسید، تحت تاثیر او به مسیحیت گروید.

ادعا می شود،که در دوران پیش از سال ۳۳۷ میلادی و زمانی که به دستور کنستانتین، کلیسایی در اورشلیم(بیت المقدس) بنا می شد، به ناگاه صلیبی که مسیح بر آن مصلوب شده بود، پیدا شد؛ در طول یکصد سال بعد داستانهای بسیاری ساخته شد و کشف صلیب را هم به هلنا نسبت دادند. نام وی را بر جزیره سنت هلن از مستملکات ماوراء بحار بریتانیا در اقیانوس اطلس نهاده‌اند.