فتوای فتوای پاپ اینناسنت چهارم مبنی بر مجاز شمردن شکنجه مرتدین در دوران تفتیش عقاید در اروپا

فتوای فتوای پاپ اینناسنت چهارم مبنی بر مجاز شمردن شکنجه مرتدین در دوران تفتیش عقاید در اروپا

15 می 1252 میلادی

 

اد اکسیتیرپاندا (به لاتین: Ad exstirpanda)‏ فتوای پاپ اینناسنت چهارم در باب شکنجه است. این فتوای مذهبی که در پانزده آوریل ۱۲۵۲ صادر گردیده‌است به صراحت شکنجه کفار را برای اقرار گیری مجاز می‌شمارد.