شورش خرده کشاورزان: رسیدن شورشیان به شهر بلک هیث انگلستان

شورش خرده کشاورزان: رسیدن شورشیان به شهر بلک هیث انگلستان

12 ژوئن 1381 میلادی

انقلاب رعیتی، (به انگلیسی: Peasants' Revolt)‏ یا خیزش بزرگ (Great Rising) در ۱۳۸۱ میلادی یکی از انقلاب‌های مردمی در اواخر قرون وسطی اروپا و یک از رخدادهای بزرگ در تاریخ انگلستان است. شورش تیلور نه تنها شدیدترین و گسترده ترین شورش در تاریخ انگلستان بوده بلکه انقلابی مردمی قرون وسطی بوده که به دقت مستند شده‌است. نام برخی از رهبران جان بال، وت تیلور و جک استرو هنوز نیر در بین مردم شناخته شده‌است.

این انقلاب بعدها به عنوان پایان نظام ارباب رعیتی در انگلستان قرون وسطی شناخته شده‌است.