زمين لرزه دسامبر 1988 ارمنستان که ضعف هارا آشگار ساخت و به فروپاشي شوروي کمک کرد

زمين لرزه دسامبر 1988 ارمنستان که ضعف هارا آشگار ساخت و به فروپاشي شوروي کمک کرد

9 دسامبر 1988 میلادی

دو روز پس از وقوع زمين لرزه شديد هفتم دسامبر 1988 شمال ارمنستان اعلام شد كه اين زلزله بيش از 25 هزار كشته برجاي گذارده است، به علاوه دهها هزار مجروح و ويراني بسيار. شدت اين زلزله هفتم دسامبر حدود 7 درجه در مقياس ريشتر گزارش شده بود. 

    اين حادثه بر مسائل شوروي در آستانه فروپاشي اش افزود و ضعف هاي مديريتي آن را آشگار ساخت و نشان داد که تلفات سنگين به علت عدم استحکام آپارتمانها بود که عمدتا در دوران حکومت برژنف و با مصالح نامرغوب و بي دقتي فنّي ساخته شده بودند. ارمنستان بمانند ايران روي کمربند زلزله قرار دارد و هنگام ساختن بنا بايد به اين موضوع توجه مي شد. زلزله در ساعت 11 و 41 دقيقه بامداد روي داده بود که اگر شب هنگام اتفاق مي افتاد، تلفات چندين برابر بود. 

    به باور تاريخنگاران، گورباچف رهبر وقت جماهيريه شوروي با درخواست کمک به زلزله زدگان ارمنستان شوروي از دولت آمريکا از خود ضعف سياسي نشان داد. اين نخستين بار در تاريخ نظام کمونيستي روسيه بود که دولت اين کشوراز دولت واشگتن درخواست کمک کرده بود. ضعف ديگري که در همين زمان عيان شد سقوط يک هواپيماي حمل و نقل شوروي بود که کمک به آسيب ديدگان زلزله را حمل مي کرد و اعلام شده بود که نقص فني داشته و کارکنان مربوط (مکانيسين هاي فرودگاه) قبلا آن را معاينه فني نکرده و نسبت به وظايف خود اعتناء نداشتند.

     انتشار اين مسائل به نظام حکومتي شوروي که در طول عمر دهها ساله خود موفق به تربيت مدير شايسته و روزنامه نگار ماهر و دلسوز نشده بود آسيب شديد وارد کرد؛ در خارج اعتبار خودرا از دست داد و در داخل باعث گسترش ياس و نااميدي مردم از نظام کمونيستي شد.

 

نویسنده: نوشیروان کیهانی زاده

منبع: تارنمای تاریخ ایرانیان در این روز