زاد روز هلینا بلاواتسکی

زاد روز هلینا بلاواتسکی

12 آگوست 1831 میلادی

هلنا پترو بلاواتسکی (تولد ۱۲ آگوست ۱۸۳۱، وفات ۸ می ۱۸۹۱) محققی در زمینه حکمت باستان بود که به همراه هنری استیل الکات و آنگاریکا دهارماپلا وسیله ایی در جهت انتقال و احیای بودیسم تراوادا بود. در ۱۸۷۵ بلاواتسکی و الکات موسسه نشر و تحقیقی که انجمن تئوسوفی نامیده می‌شد را تاسیس کردند. بلاواتسکی تئوسوفی را به عنوان آیین حکمت کهن می‌دانست، آموزه باطنی که زمانی در هر کشور باستانی که مدعی داشتن تمدن است، شناخته می‌شد      . پژوهش گسترده بلاواتسکی در سنت‌های معنوی مختلف جهان، به نشر کتابی که امروزه مهمترین اثر ادبی اش در نظر گرفته می‌شود، شد. دکترین مخفی که ماهیت این تعالیم را در ساخت جامعی جمع آوری و سازماندهی می‌کند. بلاواتسکی به خود به عنوان مبلغ این دانش باستانی می‌نگریست و یکی از اهداف اصلی انجمن تئوسوفی "تشکیل هسته برادری جهانی بشریت، بدون تبعیض نژادی، عقیدتی، جنسی، طبقاتی و یا رنگ" بود . دیگر آثار بلاواتسکی عبارتند از پرده برداری از ایسیس، کلیدی برای تئوسوفی و صدای سکوت.