درگذشت ابن سيده دانشمند و اديب

درگذشت ابن سيده دانشمند و اديب

24 ربیع الثانی 458 هجری

ابوالحسن علي بن اسماعيل، معروف به ابن سيده، از دانشمندان و ادباي قرن پنجم در اندلس مي‏باشد. وي داراي حافظه‏اي فوق العاده بود. الانيق، المخصَّص و الوافي في علم القوافي از جمله تاليفات اوست.