درخواست حكومت جمهوري توسط نهضت جنگل

درخواست حكومت جمهوري توسط نهضت جنگل

29 رمضان 1338 هجری

جنبش جنگل یا نهضت جنگل یا قیام جنگل، جنبشی سیاسی همراه با مبارزهٔ مسلحانه در ایران بود که از سال ۱۲۹۳ به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی به مبارزهٔ مسلحانه بر ضد ارتش خارجی داخل خاک ایران و بریگاد قزاق، که زیر دست افسران روسی تعلیم و تربیت شده بودند، پرداخت. آنچه روشن است تعداد زیادی از انقلابی‌های جنگل در درگیری های مسلحانه با لشگرهای انگلیس، روسیه و ارتش سلطنتی قاجار کشته شدند.

جنگ جهانی اول و پادرمیانی انگلیس و روسیه تزاری در آن و ناتوانی شدید حکومت مرکزی ایران در اثر فقدان حمایت های خارجی، فضای سیاسی و اجتماعی آماده‌ای را برای ایجاد و رشد حرکتهای مردمی به وجود آورد. در این فضای آماده، جنبش جنگل در شهریور ۱۲۹۳ شمسی (اوت ۱۹۱۴) شکل گرفت و در مدتی کوتاه نه تنها در گیلان، بلکه در اکثر نقاط ایران با استقبال مردم روبرو شد و روزبه روز بر توان نظامی آن افزود، به طوری که به خطری جدّی برای سیاست استعماری انگلیس در منطقه تبدیل شد. میرزا و یارانش نشریه‌ای نیز به نام جنگل منتشر می‌نمودند که در مجموع در سه دوره مجزای انتشارش مشتمل بر ۳۹ شماره شد.

جنگلي‏ ها هدف خود را "اتحاد اسلامي، اخراج نيروهاي بيگانه، رفع بي‏ عدالتي، مبارزه با خودکامگي و استبداد و برقراري دولتي مردمي" اعلام مي‏ کردند. اين امر را در "روزنامه جنگل" نيز منعکس کردند. در همين راستا در روز يک‏شنبه ۶ خرداد ۱۲۹۹ش قواي جنگل با انتشار بيانيه‌اي تشکيل کميته انقلاب سرخ ايران و الغاء اصول سلطنت و تأسيس حکومت جمهوري را اعلام نمودند و يک روز بعد کميته انقلاب، هيئت دولت جمهوري (هيأت‌ اتحاد اسلامي) را معرفي کرد، که ميرزا عنوان سرکميسر و کميسر جنگ را داشت.