جنگهای ناپلئونی: امضای پیمان تیلسیت و پایان جنگهای ائتلاف چهارگانه

جنگهای ناپلئونی: امضای پیمان تیلسیت و پایان جنگهای ائتلاف چهارگانه

7 ژولای 1807 میلادی

پیمان تیلسیت، پیمان صلحی است که بین ناپلئون بناپارت و تزار آلکساندر امپراتور روسیه در منطقه‌ای به همین نام در ۱۸۰۷ میلادی بسته شد.

این پیمان ایران و عثمانی را که به موجب پیمان نامه‌هایی با فرانسه از جمله فین کن اشتاین به فرانسه دلبسته بودند در برابر تجاوزات روسیه تنها گذاشت و پایه گذار از دست دادن مناطقی از ایران هم چون جمهوری‌های فعلی آذربایجان، گرجستان و ارمنستان گردید.