انتشار نخستین شماره لندن گزت، کهن ترین روزنامه ای که تا کنون به طور پیوسته منتشر شده است

انتشار نخستین شماره لندن گزت، کهن ترین روزنامه ای که تا کنون به طور پیوسته منتشر شده است

7 نوامبر 1665 میلادی

لندن گزت روزنامه‌ای است که در سال ۱۶۶۵ میلادی در بریتانیا منتشر شد که در آغاز آکسفورد گزت (Oxford Gazette) خوانده می‌شد. آکسفورد گزت در آکسفورد یعنی در جایی که دربار انگلستان از ترس طاعون در آنجا مستقر شده بود، منتشر می‌شد. اما وقتی دربار پس از یک سال به پایتخت بازگشت، این روزنامه نیز نام خود را به لندن گزت تغییر داد. لندن گزت کهن روزنامه ای است که به طور پیوسته تا امروز انتشار داشته است.