آغاز بناي شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بني ‏عباس

آغاز بناي شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بني ‏عباس

24 ربیع الثانی 145 هجری

منصور دوانيقي دومين خليفه‏ ي عباسي، باني شهر بغداد است. اين خليفه، آن جا را دارالخلافه‏ ي عباسي قرار داد. نام اول اين شهر مدينه المنصور بود. اما نام بغداد رواج بيشتري يافت و به همين اسم ناميده شد. اين شهر قبلاً دهكده‏اي به نام بغداد بوده است.

 

برگرفته از: تارنمای مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی