پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم، جزئیات، نقش رستم، فارس

پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم، جزئیات، نقش رستم، فارس

پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم، جزئیات، نقش رستم، فارس

پیروزی شاپور بر والریننقش برجسته شاپور در ده متری شرق آرامگاه داریوش بزرگ حکاکی شده؛ طول آن در حدود 11 متر و عرض آن 5 متر می‌باشد. شاپور با تاج و گوی بزرگ پادشاهی به صورت بسیار برجسته حجاری شده در حالی که به چپ می‌نگرد گیسوی وی افشان است و ریش مجعدش از حلقه‌ای گذشته است؛ گردنبندی حلقه حلقه‌ای بر گردن افکنده و گوشواری به گوش دارد. نیم تنه‌ای تنگ و پرچین و کمردار و شلواری که بر روی ساق چین خورده و ردایی که در جلو سینه با دو حلقه به هم وصل است، پوشیده است. نوارهای شاهی از کفش‌های شاپور آویخته است. شمشیر راست و بلندش در غلاف است و وی دست چپ را بر دستۀ آن نهاده و دست راست را دراز کرده،‌اسب شاپور زین و برگ آراسته دارد و دمش گره خورده،‌نوار بلند و پرچین و شکنی از آن آویخته است.

عکاس: بهرام میرزا عابدینی

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.