پاسارگاد - آرامگاه کورش کبیر

پاسارگاد - آرامگاه کورش کبیر

پاسارگاد - آرامگاه کورش کبیر

آرامگاه کوروش که «مشهد مادر سلیمان»‌ نیز خوانده شده. در گوشۀ جنوبی محوطه پاسارگاد قرار گرفته که بیش از 2500 سال پیش از سنگ‌های آهکی سفید متمایل به زرد بنا شده و هنوز نیز پابرجاست. به باور استروناخ این آرامگاه با هیبتی عظیم از سنگ با نمای صاف و کمترین جزیینات تزیینی،‌احساس بزرگی، سادگی و قدرت را القا می‌کند. این بنا در طرح خود دارای دو عامل مشخص است؛ یک کرسی بلند متشکل از شش ردیف سکوی پله پله و یک جایگاه تدفین خرپشته‌ای ساده. قاعده یا زیربنای اصلی آن سکویی سنگی با طرح یک مربع مستطیل به طول 35/13 متر و عرض 30/12 متر می‌باشد. درگاه ورودی اتاق تدفین بدون آستانه اصلی 39/1 متر ارتفاع و 78 سانتی‌متر پهنا دارد. راهرو ورودی 20/1 متر طول داشته و داخل اتاق 17/3 متر طول با عرض مشابه و ارتفاعی برابر با 11/2 متر دارد. این ساختمان از یک سکوی سنگی شش پله‌ای و یک اتاق با سقف شیب بامی بر فراز پلۀ ششم بنا شده است.

عکاس: کامران قاجار

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.