مسجد جامع کرمان، جزئیات تزئینات کاشی سقف ایوان شمالی

مسجد جامع کرمان، جزئیات تزئینات کاشی سقف ایوان شمالی

مسجد جامع کرمان، جزئیات تزئینات کاشی سقف ایوان شمالی

مسجدجامع یا مسجد مظفری کرمان در میدان مشتاقیه و ابتدای خیابان شریعتی واقع گردیده و بر اسا کتیبه آن، روز چهارشنبه هفتم شوال سال 750 هجری قمری، به دستور امیر مبارزالدین محمد مظفر و استادی حاج محمد یزدی آغاز گردیده و در اواخر سال 755 به پایان رسیده است.

عکاس: بهرام میرزا عابدینی

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.