سنگ نگاره با نقش پذیرش اعراب توسط بهرام دوم، جزئیات نقش - تنگ چوگان

سنگ نگاره با نقش پذیرش اعراب توسط بهرام دوم، جزئیات نقش - تنگ چوگان

سنگ نگاره با نقش پذیرش اعراب توسط بهرام دوم، جزئیات نقش - تنگ چوگان

عکاس: کامران قاجار

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.