آرامگاه شاه نعمت الله ولی، ورودی به صحن ضریح، ماهان، کرمان

آرامگاه شاه نعمت الله ولی، ورودی به صحن ضریح، ماهان، کرمان

آرامگاه شاه نعمت الله ولی، ورودی به صحن ضریح، ماهان، کرمان

هسته‌ی اصلی بنا را آرامگاه شاه نعمت الله ولی با گنبدی زیبا و خوش تناسب تشکیل می‌دهد . این بقعه در سال840  ه . ق به هزینه‌ی احمد شاه بهمنی، از شاهان سلسله‌ی بهمنیه‌ی دکن هند که از مریدان و دوستداران شاه نعمت الله ولی بود، بر پا شد . گنبد زیرین بقعه بر روی ترنبه های چهار گوش استوار گشته است . پاکار گنبد که روی طرح هشت ضلعی قرار گرفته، دایره‌ی کامل نیست و به صورت کثر الاضلعی نزدیک به دایره است . 

عکاس: بهرام میرزا عابدینی

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.