آرامگاه اردشیر اول هخامنشی، جزئیات، نقش رستم، فارس

آرامگاه اردشیر اول هخامنشی، جزئیات، نقش رستم، فارس

آرامگاه اردشیر اول هخامنشی، جزئیات، نقش رستم، فارس

آرامگاه اردشیر اولاردشیر اول فرزند خشایارشا در سال 465ق.م به حکومت رسید. وی زیر نفوذ مادرش ملکۀ امیستریس بود و در 423ق.م وقتی که نزدیک به 60 سال داشت در گذشت. کالبد او را در نقش رستم، در آرامگاهی که در 37 متری سمت چپ آرامگاه داریوش بزرگ بود، به خاک سپردند.آرامگاه اردشیر اول همانند آرامگاه داریوش است ولی بسیار آسیب دیده است. در آرامگاه اردشیر پایۀ آتشدان کوتاه‌تر است و فر کیانی فقط یک حلقۀ صاف و بی‌مهره دارد. درون آرامگاه سه اتاقک دارد، اما تفاوت‌هایی با آرامگاه داریوش دارد. دهلیز به صورت مکعب مستطیلی است که ابعاد آن 4/2متر بلندی از کف تا سقف، 90/1 تا 20/2 متر عرض و 65/10متر طول است گوشۀ جنوب شرقی آرامگاه تنها چند سانتی‌متر با دیوار جبهه فاصله دارد در حالی که گوشۀ شمال غربی‌اش بسیار در کوه پیش رفته است. در هر اتاقک یک قبر کنده‌اند. قدمت احداث آرامگاه اردشیر اول را بین سال‌های 450 و 430ق.م می‌دانند.

عکاس: بهرام میرزا عابدینی

فرمت: دیجیتال

رنگ: رنگی

این تصویر در ابعاد بزرگتر، برای اعضای سایت نمایش داده می‌شود. لطفا در صورت عضو بودن به سایت وارد شوید یا در سایت ثبت نام نمایید.